Deelnemend bedrijf

Vleeskuiken / akkerbouw bedrijf De Viersprong

Borgerderstraat 7, Nooitgedacht

De familie Berkepies heeft een akkerbouw- en vleeskuikenbedrijf dat de Viersprong heet, in Nooitgedacht. Het akkerbouwgedeelte bestaat hoofdzakelijke uit pootgoedaardappelen. Een gedeelte daarvan wordt geëxporteerd over de hele wereld.

Het bouwplan bestaat uit 73 ha pootaardappelen, 27 ha fabrieks- en consumptie aardappelen en 8 ha suikerbieten. Het vleeskuikenbedrijf bestaat uit 3 stallen, waarvan de nieuwste gebouwd is 2018. In de stallen worden “beter leven 1 ster” kippen gehouden.
De stallen worden verwarmd met 3 houtkachels. Ook wordt er 0.5 megawatt energie opgewekt door middel van zonnepanelen.