Deelnemend bedrijf

Melkvee en akkerbouwbedrijf Knijp

Wij hebben een typisch Drents melkvee en akkerbouw bedrijf. Onze melkkoeien zijn onze belangrijkste tak. Daarvoor verbouwen we kruidenrijk grasland en snijmais. Daarnaast telen we akkerbouwgewassen zoals zetmeelaardappelen, veldbonen, granen, erwten en groenbemesters. Een deel van deze akkerbouwproducten gebruiken we als voer voor ons vee. Ons vee eet daardoor vooral heel lokaal.

Wij werken vanuit de gedachte dat een gezonde bodem de basis is voor een gezond gewas en gezonde dieren. Dat is een bodem die rijk is aan bodemleven en water kan opnemen en teruggeven aan de gewassen. Daarmee worden we minder afhankelijk van kunstmatig ingrijpen in de groei van gewassen. Dit doen wij door met innovatieve machines de bodem en de gewassen te bewerken en slimme keuzes te maken in gewascombinaties. Dit wordt de regeneratieve – en/of de natuurinclusieve landbouw methode genoemd.

Wij denken dat de weg die wij hebben ingeslagen met regeneratieve landbouw heel goed past bij onze plek midden in Nationaal Park Drentsche Aa. Een gebied waar naast allerlei vormen van landbouw ook drinkwater kan worden gewonnen.

Adres: Oldend 1a, Anderen