Deelnemend bedrijf

Melkveebedrijf Warringa

Hoornse Bulten 4, Nooitgedacht

Melkveebedrijf Warringa
We hebben een melkveebedrijf met 150 melkkoeien en 80 kalveren en pinken (oudere kalveren). Het werk wordt gedaan door twee generaties (4 personen), een parttime medewerker en stagiaires.

Voer en land
We verbouwen 75% van ons voer zelf of de buurman, die akkerbouwer is, verbouwt het voor ons. We gebruiken 120 hectare grond en verbouwen gras, mais en voederbieten.
Omdat we hier op zandgrond zitten is het extra belangrijk dat we goed voor de grond zorgen, anders groeit er niks.
We ruilen grond met de buurman voor zijn aardappels, dit is goed voor de grond en zo heeft hij minder gewasbeschermingsmiddelen nodig. Hij helpt ons bij het verbouwen van de bieten.
Een deel van onze grond (25ha) huren we van staats bosbeheer, dit valt onder het natuurgebied de Drentse Aa. Hier lopen onze pinken in de zomer.

Huisvesting
In de zomer lopen onze koeien en pinken in de wei. Als ze in de stal zijn kunnen ze vrij lopen en hebben ze zachte ligboxen met diepstrooisel om in te liggen en koeborstels om zich te laten borstelen. Vorig jaar hebben we voor de koeien die met zwangerschapsverlof zijn een strostal gebouwd. Zo kunnen de hoogdrachtige koeien ruimer liggen en produceren ze gelijk extra waardevolle mest voor onze grond.
Op ons bedrijf is veel aandacht voor dierziekte preventie.

Energie
Ons melkveebedrijf levert energie doordat we geen gas gebruiken en veel zonnepanelen hebben. We gebruiken de warmte van de melk voor al het warm water wat we nodig hebben in de stal en in huis, hierdoor zijn we niet meer aangesloten op het gasnet. We werken er aan om zo veel mogelijk machines op onze eigen stroom te laten werken, zodat we ook steeds minder diesel nodig hebben.

Bekijk meer op Facebook.