Deelnemend bedrijf

Melkveebedrijf mts. Arends- Karssens

Kanaalweg West 5, Assen

Maatschap Arends-Karssens is een melkveebedrijf aan de rand van Assen met 85 melkkoeien en bijbehorend jongvee. De voormalige manege is in 2017 omgebouwd naar ligboxenstal voor melkvee. Het is een kelderloze stal met een emissiearme vloer met mestschuiven die de mest buiten de stal in een afstortkelder duwt.
De stal biedt plek voor 130 melkkoeien maar op dit moment is de bezetting lager en is een deel in gebruik voor het jongvee. Er wordt gemolken in een Boumatic 24 stands zij-aan-zij melkstal.
Op de bijbehorende grond wordt gras en mais verbouwd en het meeste landwerk wordt in eigen beheer gedaan. Er wordt met een Strautmann voermengwagen gevoerd.