Home

Deelnemers

Locaties

Fietsverhuur

Links

Contact

 


 

Deelnemende bedrijven

De deelnemende bedrijven zijn:

  


Melkvee- en akkerbouwbedrijf familie Wagter

De familie Wagter heeft een melkvee- en akkerbouwbedrijf in Eldersloo.
Het melkveegedeelte bestaat uit 100 melkkoeien die gemolken worden door twee Lely A2 melkrobotten. Verder is er in 2017 een nieuwe melkveestal gebouwd. Daarin staat een Winstal luchtwasser die van de opgevangen ammoniak groene kunstmest maakt.
Voor wat betreft de akkerbouw, dit bestaat uit pootgoedaardappelen, fabrieksaardappelen, voederbieten en snijmaïs. De bieten en de maïs worden gebruikt als voer voor de koeien.
Ook wordt er nog loonwerk verricht in de vorm van het persen van ronde balen gras en stro.

Eldersloo 2
9453VD Eldersloo
tel. 0592-241439